Een kwart van de werknemers mist belangrijke nieuwe kennis

Uit de recent gepubliceerde resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 blijkt dat bijna een kwart van de ondervraagde werknemers nieuwe kennis of vaardigheden mist die belangrijk zijn om het werk goed uit te kunnen voeren. Werknemers die dit aangeven, zijn minder tevreden, vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten. In de Arbeidsmonitor van TNO en CBS wordt deze link tussen kwalificatieveroudering en verzuim gelegd. Bij werknemers die kennis zeggen te missen, ligt dit percentage op 4,7% ten opzichte van 3,4% bij diegenen die up-to-date zijn. Daarnaast blijkt dat ruim 12% zelfs (zeer) ontevreden is met het werk.

Volgens het NEA-rapport betreft het vaak kennis en vaardigheden van technologische en organisatorische aard. Door het hoge verloop binnen bedrijven krijgen nieuwe medewerkers vaak weinig tijd én aandacht om zicht goed in te werken binnen de organisatie en door snelle veranderingen in technologie zijn zij vaak niet op de hoogte van nieuwe systemen. Veel bedrijven nemen te weinig tijd om nieuwe medewerkers bekend te maken met hun systemen en gaan er van uit dat men het ‘on-the-job’ wel leert.

Het Callcenter Netwerk levert een steun in de rug

En om die reden is Het Callcenter Netwerk vorig jaar opgezet. Wat dit rapport aantoont is wat velen van ons al jaren weten en velen mee worstelen. Het idee ontstond om een platform op te zetten waar men antwoord kon vinden op vragen en waar men concullega’s om raad en daad kan vragen.

En zo ontstond de meest uitgebreide online kennisbank, met alle vakjargon en afkortingen, artikelen met uiteenlopende tips, en forums waar men allerhande vragen kan stellen. Het Callcenter Netwerk stimuleert mensen ook hun kennis en ervaring te delen met andere vakgenoten. Leveranciers van o.a. technologie wordt gevraagd uitleg te geven die men niet in de handleidingen terug kan vinden. En het leuke is dat iedereen kan bijdragen, ongeacht zijn of haar functie-niveau.

 

Geef een reactie