Goede Doelen krijgen nul op het rekest van Staatssecretaris voor uitzonderingspositie telemarketing wet

Staatssecretaris Mona Keijzer schrijft in een brief aan Goede Doelen Nederland dat zij geen enkele reden ziet om voor de filantropische sector een uitzonderingspositie te overwegen in de aankomende wetgeving Telemarketing. De brancheorganisatie had daar samen met Nederland Filantropieland om gevraagd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat schrijft in haar reactie dat ze “begrip heeft voor het verzoek van beide partijen en dat ze het belang van hun achterban voor onze maatschappij onderschrijft”. Maar dat “haar keuze om vorig jaar een opt-in regime voor telemarketing aan te kondigen wel overwogen is gemaakt”.

Verwarring onder consumenten

Reden voor deze keuze is volgens haar dat zij “heeft moeten constateren dat een groot deel van de Nederlanders veel irritatie ondervindt van telemarketing, en dat zij hierin niet of nauwelijks onderscheid maken tussen telemarketing gesprekken van commerciële partijen en van maatschappelijke organisaties”. “Er is bovendien veel onbegrip en verwarring onder consumenten over de instrumenten die zij kunnen gebruiken om bezwaar te maken tegen telemarketing gesprekken.”.

Verder schrijft de Staatssecretaris dat zij met haar keuze om voor alle telemarketing een toestemmingsvereiste te introduceren de privacy en de belangen van de consument voorop wil zetten. En daarmee de irritatie en verwarring zoveel mogelijk wegnemen en de kwaliteit van functioneren van het telemarketingkanaal verbeteren. Tot slot schrijft ze dat ze er vertrouwen in heeft dat de goededoelenorganisaties het publiek op een andere manier weet te enthousiasmeren voor de maatschappelijke projecten van hun achterban.

Nederland Filantropieland is not amused

Als reactie op de brief van de Staatssecretaris trekt de goededoelenorganisatie Nederland Filantropieland van leer op haar website. Zo stellen zij dat die zelfde consument die zich aan telemarketinggesprekken irriteert zich ook “mateloos irriteren aan het feit dat we het milieu verpesten, dat hij of zij ongeneeslijk ziek wordt, dat er voedselbanken nodig zijn en dat er als maar weer nieuwe oorlogsslachtoffers vallen”. “En om aan al die irritaties wat te doen hebben burgers de afgelopen decennia zelf het initiatief genomen goede doelen op te richten. En niet zonder succes.”, zo schrijft men op hun website.

De komende tijd zullen wij ons hard gaan maken voor een uitzonderingspositie. De brief van Mona Keijzer maakt duidelijk dat we die niet zo maar krijgen. Daarom gaan we aan het werk. … Ook zullen we onze leden gaan mobiliseren om in actie te komen. … Als afzonderlijke goede doelen op één avond bijna 20.000 nieuwe donateurs kunnen mobiliseren, het Malieveld vol kunnen krijgen en 100.000 handtekening onder een petitie kunnen krijgen, hoeveel invloed kunnen zij dan wel niet aanwenden als zij hun krachten bundelen. …

Geef een reactie