Algemene voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschappen en diensten voor leden, klanten en andere bezoekers

Artikel 1 – Definities

Handelsnaam

HetCallcenterNetwerk.nl gebruikt als handelsnaam Het Callcenter Netwerk. Deze handelsnaam is beschrijvend daar het zich hier handelt om een Netwerk van mensen en informatie die een gezamenlijke interesse delen of werkzaam zijn in de Callcenter-branche. In sommige gevallen wordt deze naam voor een betere leesbaarheid afgekort tot H.C.N., zoals ook het geval is in deze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst met Unamic/HCN

De naamovereenkomst met het voormalige Unamic/HCN is volstrekt toevallig. Hetcallcenternetwerk.nl is in geen enkel geval gelieerd aan of heeft het overeenkomsten met eerder genoemde bedrijf. Ook levert Hetcallcenternetwerk.nl geen daadwerkelijke callcenter diensten, zoals het beantwoorden van telefoon of het uitvoeren van Telemarketing acties. Dat gezegd hebbende zal vanaf hier met de afkorting HCN HetCallcenterNetwerk(.nl) bedoeld worden.

Artikel 2 – Lidmaatschap

Het lidmaatschap van HCN is gratis en geheel vrijblijvend. Leden binden zich aan niets anders dan de regels van het fatsoen en gezond verstand. Wel vragen wij onze leden zich te abonneren op onze nieuwsbrief om ze op de hoogte en betrokken te houden. Aan dit lidmaatschap kunnen ook geen rechten worden ontleend.

Privacy

HCN gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zal nooit uw persoonlijke gegevens doorgeven of verkopen aan derden, tenzij u ons daartoe opdracht geeft, bv als u zich beschikbaar stelt voor werk (zie verder onder Diensten). HCN plaatst ook geen commerciële cookies op uw pc. Wel kunnen er cookies geplaatst worden om uw gebruik van onze website te monitoren, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Artikel 3 – Producten en diensten

Tools en downloads

HCN biedt op sommige delen van haar websites tools en downloads aan. Ondanks dat HCN haar uiterste best doen om deze altijd veilig en van de hoogste kwaliteit aan te bieden, kan en zal HCN hier geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Het downloaden en gebruiken van deze documenten of tools is geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Whitepapers

Sommige whitepapers die zijn te downloaden op de website van HCN zijn aangeleverd door derden of in samenwerking met derden gemaakt. De informatie en/of mening die gedeeld wordt in deze whitepapers zijn niet zodanig de mening van HCN. Ook zal HCN de verstrekte informatie niet verifiëren. HCN zal hiervoor dus geen verantwoordelijkheid nemen.

Tools

HCN biedt ook Tools aan ter download die veelal in Excel gemaakt zijn. Deze document worden “as is” aangeboden. Deze documenten kunnen mogelijk Macro’s en/of scripts bevatten. Voorzichtigheid is hierbij geboden. Ondanks dat HCN alle downloads vooraf test op mogelijke schadelijke componenten zal HCN geen verantwoordelijkheid accepteren voor enige mogelijke schade, zowel direct als indirect.

Adverteren

HCN biedt de mogelijkheid tot plaatsen van advertenties tegen betaling. Details omtrent het plaatsen van advertenties kunnen verschillen afhankelijk van de grootte, de plaats van de advertentie op de website, en de duur van het vertonen van de advertentie.
Als u een advertentie wilt plaatsen worden vooraf alle details besproken en middels een geschreven overeenkomst duidelijk gemaakt. Na het getekend retourneren van de overeenkomst en het betalen van de kosten zal HCN overgaan tot het plaatsen van de advertentie.

HCN stelt echter bij alle advertenties de volgende voorwaarden:

  1. Advertenties dienen te maken hebben met of betrekking hebben op producten of diensten uit de callcenter branche;
  2. De inhoud van de advertentie mag geen namen bevatten van concurrenten of in hun richting hinten;
  3. Advertenties moeten zich houden aan de algemene fatsoensnormen en mogen daarom geen pornografische afbeeldingen of scheldwoorden bevatten;
  4. Vooraf dient de advertentie getoond te worden aan en goedgekeurd door de redactie en mag nadien niet veranderd worden;
  5. De redactie houdt zich het recht om advertenties te weigeren dan wel te verwijderen die zich niet aan bovenstaande voorwaarden houden.

Gesponsorde content

HCN biedt leveranciers de mogelijkheid om in bepaalde artikelen de naam van hun bedrijf of de naam van hun product(en) of dienst(en) te laten opnemen en/of een link te plaatsen waar deze producten of diensten aangeschaft kunnen worden. Hiervoor biedt HCN verschillende mogelijkheden waarvan de details steeds vooraf worden afgesproken en vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. HCN behoudt zich het recht deze namen en/of links te verwijderen indien de klant zich niet houd aan de Algemene Voorwaarden, haar rekening niet (tijdig) betaald of als het bedrijf zich in de maatschappij dermate heeft gedragen dat HCN zich niet langer met dit bedrijf geassocieerd wil worden. In alle gevallen zal HCN contact zoeken met de klant om tot een redelijke en billijke overeenkomst te komen.

Producten en diensten van derden

HCN biedt soms producten en diensten aan van partners. In een aantal gevallen word men dan voor de daadwerkelijke transactie naar de site van de partner geleid, waar men de bestelling kan voltooien. In deze gevallen zijn de leveringsvoorwaarden van de Partner van toepassing.

Partnerschap

HCN biedt in sommige gevallen leveranciers van producten en/of diensten de gelegenheid hun producten of diensten aan te bieden in ruil voor diensten die ten goede komen aan de website of haar netwerk. Ook kan hiervoor de naam en toenaam van de partner prominent genoemd worden of een link naar zijn/haar website geplaatst worden. Details van zo’n partnerschap zal vooraf worden besproken en in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een medewerker van een bedrijf dat werkzaam is in of producten/diensten levert aan de callcenterbranch neemt actief deel aan Panels of levert specifieke content aan, in ruil voor het vernoemen van de naam van het bedrijf waar zij werkzaam is en een link naar de website van het bedrijf;
  • Een medewerker van een bedrijf dat werkzaam is in of producten/diensten levert aan de callcenterbranch levert periodiek content aan in de vorm van een blog en verbindt zijn/haar naam aan de website, in ruil voor vermelding van naam, toenaam of link naar website of ruimte voor advertenties op de website van HCN.

 

Hebt u vragen over onze diensten en producten? Neem dan contact met ons op.