SMART

Het SMART-principe is een methode voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.
[Klik op de link om meer te weten te komen]

Verder lezen

Het AIDA-model

Het AIDA-model is een marketingmodel, waarbij vier essentiële stappen die in een reclame-uiting aan bod moeten komen, beschreven worden. AIDA staat voor: Attention, Interest, Desire en Action (Aandacht, Interesse,

Verder lezen