SMART

Het SMART-principe is een methode voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.
[Klik op de link om meer te weten te komen]

Verder lezen