Tariefsverlaging Bel-me-niet Register

Kostenbesparingen reden voor tariefsverlaging

Afgelopen jaar heeft Stichting Infofilter als beheerder van het Bel-me-niet Register kostenbesparingen doorgevoerd. Daarnaast was het aantal zakelijke gebruikers van het register groter dan vooraf in te schatten was. De tarieven voor het Bel-me-niet Register worden bepaald aan de hand van de te verwachten kosten en het aantal geschatte zakelijke gebruikers van het Bel-me-niet Register. Stichting Infofilter heeft daarom de Minister van Economische Zaken geadviseerd voor 2014 en 2015 een forse tariefsverlaging door te voeren.

 Tariefsverlaging

De tarieven zijn conform het advies door de Minister van Economische Zaken vastgesteld in de Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014. Deze is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd en met terugwerkende kracht op 1 januari 2014 ingegaan. Deze tarieven gelden in ieder geval tot en met 2015. In 2015 wordt opnieuw naar de tariefstelling gekeken voor 2016.

De tarieven (exclusief BTW) zijn per 1 januari 2014 als volgt:

Huidig tarief Nieuw tarief
Markeerlicentie 10.000 € 302,50 € 175,-
Markeerlicentie 25.000 € 687,50 € 400
Markeerlicentie 75.000 € 1.430,- € 825,-
Downloadbijdrage (per download) € 825,- € 550,-
Downloadlicentie (jaarbijdrage) € 550,- Vervalt
Servicelicentie € 1.925 € 1.200
Jaarlicentie € 11.275,- € 6.600,-

Goede doelen

Verder werd in de vorige Regeling reeds bepaald dat gebruikers die uitsluitend met een charitatief doel gebruik maken van het register een korting krijgen. Deze korting was gelijk aan het toen geldende BTW-regime van 19%. In de nieuwe Regeling is dit aangepast aan het nu geldende BTW-regime van 21%. Dit betekent dat bovenstaande tarieven voor de charitatieve gebruikers gecorrigeerd worden met een factor 0,8264.

Geef een reactie