WFC komt met keurmerk en nieuwe CAO

De WFC is de werkgeversvereniging voor facilitaire contactcenters en dochtervereniging van de KSF. Facilitaire contactcenters die lid zijn van de KSF kunnen zich ook aansluiten bij de WFC. De WFC is de werkgeversvereniging die onderhandelt met de vakbonden over de cao voor facilitaire contactcenters. De laatst afgesloten cao liep van 2010-2012. Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn met elkaar in gesprek voor de ontwikkeling van een nieuwe cao.

Stand van zaken cao, 26 januari 2015

In de afgelopen periode is er in de contactcenterbranche veel gesproken over de nieuwe cao voor medewerkers werkzaam bij de facilitaire contactcenters. De WFC wil graag goede afspraken maken voor alle facilitaire contactcenters in Nederland om een gezonde bedrijfstak te ontwikkelen en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. De laatste CAO eindigde al een aantal jaren geleden. Het afgelopen jaar hebben de verschillende werkgevers binnen de WFC zich ingespannen om tot een nieuwe cao te komen. De werkgevers vinden het van groot belang om met elkaar en de sociale partners afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers werkzaam in de branche.

Keurmerk

Om de facilitaire contactcenterbranche verder te ontwikkelen is het voor de werkgevers van belang een keurmerk in te stellen en daarbij opdrachtgevers te bewegen hun klantcontact te laten behandelen door werkgevers/organisaties die dit keurmerk dragen. Hoewel de uitwerking van een dergelijk keurmerk nog niet is vastgesteld, zal het respecteren van de cao een voorwaarde zijn om dit keurmerk te mogen dragen. Ondanks het goede werk verwacht het WFC dat het hele traject inclusief Keurmerk en Code Goed Opdrachtgeverschap nog wel even duurt. Daar neemt de WFC het komende half jaar tijd voor om dit goed in te richten.

Onderhandelingsresultaat

De afgelopen periode is er veel gesproken over de nieuwe arbeidsvoorwaarden en zijn de werkgevers een fors aantal stappen verder, maar omdat de vakbonden erg verdeeld waren is deze cao er nog niet. De FNV heeft besloten om niet verder mee te onderhandelen en op het laatste moment is door vakbond Qlix besloten om het bereikte onderhandelingsresultaat niet te tekenen. Dit was voor de WFC erg teleurstellend, temeer zij van mening waren dat men op de goede weg was.

Verbetering arbeidsvoorwaarden

Om te voorkomen dat medewerkers de dupe worden van de langlopende onderhandelingen met de sociale partners om tot een branche-cao te komen, hebben de werkgevers afgesproken om een aantal verbeteringen door te voeren.

Per 1 januari 2015 wordt door de WFC een aantal arbeidsvoorwaarden positief bijgesteld. Dit geldt voor medewerkers die vallen onder de cao voor medewerkers werkzaam bij de facilitaire contactcenters.

  1. De eerste en laatste trede van de schalen 1 t/m 5 worden met 1,5% verhoogd. Medewerkers aan de onderkant van de salarisschaal worden opgehoogd naar een salaris binnen de opgehoogde salarisschaal. Medewerkers aan de bovenkant van de salarisschaal hebben hiermee extra ruimte om in salaris te groeien.
  2. De verhoging bij een beoordeling op norm is vastgesteld op 1,75%.

Deze aanpassingen zullen in de eerstvolgende ALV van de WFC worden bekrachtigd.

De volgende stap van de WFC is de verdere inrichting van de Code en zal er met de vakbonden verder worden gesproken over een nieuwe cao. Al en met al zijn er goede ontwikkelingen binnen de WFC en zien zij 2015 met een Code Goed Opdrachtgeverschap en een nieuwe cao met vertrouwen tegemoet.

Geef een reactie