RONA

De term RONA staat voor Redirect On No Answer. Als een gesprek binnenkomt bij een medewerker maar de medewerker neemt

Verder lezen

USP

USP is een afkorting van Unique Selling Point(s), een term die veel gebruikt wordt in sales. Het beschrijft de kenmerken

Verder lezen

Hold Time

Met (Average) Hold Time of (gemiddelde) Wachttijd wordt de tijd bedoelt die een medewerker een klant “in de wacht” zet.

Verder lezen

Stakeholder

Stakeholders zijn letterlijk Belanghebbenden. Dit zijn personen of groepen die invloed hebben op of beïnvloed worden door een project, afdeling

Verder lezen

Bradfordfactor

De Bradfort factor of Bradford formule wordt gebruik in HR management om de frequentie van afwezigheid te meten. Omdat twee

Verder lezen

CSR Utilization

CSR Utilization of kortweg Utilization geeft aan hoeveel procent van de aanwezige CSR’s (medewerkers) beschikbaar is om in te loggen.

Verder lezen