Stakeholder

Stakeholders zijn letterlijk Belanghebbenden. Dit zijn personen of groepen die invloed hebben op of beïnvloed worden door een project, afdeling

Verder lezen

Capaciteitsplan

In een Capaciteitsplan staat beschreven hoeveel FTE er beschikbaar is binnen de Workforce om het verwachtte aanbod (Workload) binnen het

Verder lezen

KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator(s) Een beschrijving van succes criteria waarmee bepaald kan worden wat de (relatieve) prestaties zijn

Verder lezen