Steeds meer bedrijven vestigen hun klantenservice in Marokko

Steeds meer Europese bedrijven vestigen hun klantenservice of verkoopafdeling in Marokko, blijkt uit een rondgang van NRC. In Marokko zijn zo’n twintig Nederlandstalige callcenters. Daar werken in totaal zo’n 700 mensen, vooral jonge Marokkaanse Nederlanders.

De lagere kosten in Marokko en de beschikbaarheid van Marokkaanse Nederlanders die goed Nederlands spreken trekt de bedrijven naar het land. Deze jongeren keren veelal terug naar Marokko of gaan er voor het eerst wonen, omdat ze er betere kansen krijgen dan in Nederland.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek vorige week dat Marokkaanse Nederlanders steeds beter opgeleid zijn, maar dat dit zich niet vertaalt in goede banen in Nederland. Velen hebben flexibel werk en de werkloosheid onder Marokkaanse Nederlanders is met 18 procent ruim drie keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders.

Marokkaanse Nederlanders zoeken toevlucht in Marokko

Een deel van de achterstand op de arbeidsmarkt komt door discriminatie, zegt het SCP. „Werkgevers in Nederland hebben een ‘negatief’ beeld van Marokkaanse Nederlanders. Zij bungelen onderaan in de etnische hiërarchie”, zei SCP-onderzoeker Iris Andriessen naar aanleiding van het onderzoek tegen NRC. „Ze hebben waarschijnlijk het meest [van alle minderheden] te maken met negatieve stereotypering.”

Uit hetzelfde onderzoek blijkt bovendien dat steeds minder Marokkaanse Nederlanders zich thuis voelen in Nederland. Tien jaar geleden gaf 80 procent aan zich thuis te voelen in Nederland, inmiddels is dat percentage gedaald tot 60 procent. Deze somberheid uit zich in migratiewensen, meldt het SCP. Van de Marokkaanse Nederlanders zou 17 procent zich graag permanent in Marokko willen vestigen.

De negatieve sfeer in Nederland was voor veel van de callcentermedewerkers die NRC sprak een belangrijke reden om naar Marokko te gaan. „De dingen die Geert Wilders roept doen pijn”, zegt de 26-jarige Soumaya Touzani, die in Tanger voor een callcenter werkt. „Het is ernstig dat steeds meer Nederlanders hem steunen. Daardoor voel ik me minder welkom.”

Lang niet alle Nederlandse bedrijven zijn er open over dat hun callcenter in Marokko zit. Ze wekken de indruk dat ze vanuit Nederland opereren. „Als ik op mijn werk de telefoon opneem heet ik Sophie Vermeer”, vertelt Touzani.

Bron: NRC

Geef een reactie